Kampaania tingimused

Kampaania korraldaja
Kampaania „Võida 500-eurone pidu“ (edaspidi nimetatud kampaania) korraldab Kulinaaria OÜ osakond Gurmee Catering (edaspidi nimetatud Gurmee Catering), registrikood 12304610, aadress Taevakivi tn 7, Tallinn, Harjumaa, 13619

Kampaania kirjeldus
Kampaania kestab Gurmee Catering kodulehel perioodil 02.03.2020-31.03.2020

Kampaanias osalemiseks tuleb Gurmee Catering kodulehel www.gurmeecatering.ee kättesaadaval loosivormil täita ära korrektselt ja tõeselt kõik andmed ning vastata kahele küsimusele.

Kampaanias ei osale Kulinaaria OÜ töötajad.

Kampaania peavõiduks on 2  Gurmee Cateringi toodete ja teenuste tellimust kumbki väärtuses 500 eurot. Lisaauhind on kõigile kampaanias osalejatele ühekordne 20% soodustus Gurmee Cateringi toodangule, soodustus ei laiene teenustele. Peavõidud ning soodustused peavad olema realiseeritud enne 31.08.2020 tehtud tellimustel. Peavõidu võitnud isikud ei saa kasutada 20% lisasoodustust.

Gurmee Catering loosib auhindade võitjad kodulehel registreeritud ja kampaaniatingimustele vastavate osalejate vahel. Loosimiskomisjoni kuuluvad kolm Kulinaaria OÜ kontori töötajat ning loosimise kohta koostatakse protokoll.

Kampaania võit väljastatakse loosis osalenud ja kampaaniatingimustele vastavale isikule.
Gurmee Catering võtab võitjatega ühendust 5 tööpäeva jooksul alates loosimise kuupäevast ning lepib kokku võidu kättesaamise. Kampaania võite ei maksta välja rahas ega ole võimalik kinkida edasi kolmandatele isikutele.

Oma isikuandmete registreerimisega Gurmee Catering kodulehel kampaanias osalemiseks annab klient nõusoleku tema isikuandmete töötlemiseks kampaania läbiviimiseks vastavalt kampaaniareeglitele, sealhulgas tema nime avalikustamiseks juhul, kui ta osutub auhinna võitjaks. Kampaania tingimustega nõustudes ning kampaanias osalemisega annab klient ka nõusoleku enda isikuandmeid kasutada Gurmee Cateringi ja Kulinaaria OÜ poolt korraldatavate edaspidiste kampaaniate saatmiseks. Nõusolekut on võimalik igal ajal tagasi võtta ja andmeid ei säilitata sellisel juhul kauem kui 30 päeva alates nõusoleku tagasivõtmisest. Juhend nõusoleku tagasivõtmiseks on lisatud igale kampaania teatele.

Muu info
Gurmee Cateringil on õigus muuta kampaania reegleid või kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada, teavitades avalikkust sellest kodulehekülje www.gurmeecatering.ee.

Gurmee Catering loeb mõjuvaks põhjuseks asjaolu, mida Gurmee Catering ei saa mõjutada ja mille puhul ei saa temalt mõistlikkuse põhimõttest lähtudes oodata, et ta kampaania väljakuulutamise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks.

Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid tuleb saata kirjalikult korraldaja aadressil Kulinaaria OÜ, Taevakivi 7, Tallinn, Harjumaa, 13619, märgusõnadega „Gurmee Catering loosikampaania”.
Esitatud pretensioonidele vastatakse 14 tööpäeva jooksul. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtivate seaduste alusel.

Kampaania kohta saab lisainfot Gurmee Cateringi klienditeeninduse numbrilt +372 602 4836 ja kodulehelt www.gurmeecatering.ee. Kampaania reeglitega on võimalik tutvuda kodulehel www.gurmeecatering.ee.